Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Efterhandsredovisning

Efterhandsredovisning

Den redovisningsskyldiga ska lämna efterhandsredovisning om valkampanjen har finansierats med lån som den redovisningsskyldiga eller hens stödgrupp har tagit upp. Efterhandsredovisningen gäller endast riksdagsval och Europaparlamentsval.

Efterhandsredovisningen ska göras kalenderårsvis under lånetiden under den valperiod som redovisningsskyldigheten hänför sig till. I redovisningen uppges det återstående lånebeloppet samt bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet. Efterhandsredovisningen ska lämnas av den redovisningsskyldiga själv. Redovisningen lämnas i första hand via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

Tidsfrister för efterhandsredovisning vid riksdagsvalet 2019

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2019 ska lämnas senast 15 februari 2020.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2020 ska lämnas senast 15 februari 2021.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2021 ska lämnas senast 15 februari 2022.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2022 ska lämnas senast 15 februari 2023.


Tidsfrister för efterhandsredovisning vid Europaparlamentsvalet 2019

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2019 ska lämnas senast 15 februari 2020.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2020 ska lämnas senast 15 februari 2021.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2021 ska lämnas senast 15 februari 2022.

Efterhandsredovisning av redovisningsår 2022 ska lämnas senast 15 februari 2023.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 4.2.2021