Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Kristinestad
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Jolkkonen-Porander, Nina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mattila, Milla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Päivärinta, Jenny
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rantala, Paavo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rosenback, Kenneth
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salo-Tuisku, Marianne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heinänen, Anja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kaleva, Natalia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kallio, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivula, Vesa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kulonpää, Antero
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rentola, Tapani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Viik-Ingvesgård, Anita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Alatalo, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bårdsnes, Jessica
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Eränen, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nummela, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Patoranta-Wiik, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Perjus, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pihlajaniemi, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Roos, Kerstin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rönnlund, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ådjers, Henrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kallio-Uljens, Elina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ojaniemi, Yvonne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salmela, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Antfolk, Henrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Attié, Fabien
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Berglund, Bengt
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Buss, Christian
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Englund, Tommy
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Forslund, Tomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grannas, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmlund, Michael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hoxell, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hällbacka, Magnus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ingves, Mats
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ingvesgård, Hans
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Knipström, Thomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Knuts, Gun
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kärr, Kaj
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lillmangs, Eva
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindberg, Marja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lähteenmäki, Stina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Patoranta, Ida-Helena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ragnäs, Patrick
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rönnlund, Christer
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Storhannus, Carina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Söderlund, Thomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Taipale, Kent
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Walgren, Veronica
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 14.10.2021