Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Keuru
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Huuskola, Mika Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kivelä, Solina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kotiranta, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kukkamo, Helena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kukkamo, Katja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kuusimäki, Kalle
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kässi-Jokinen, Saara Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lintula, Juho Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Murtomäki, Esko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nissinen, Mika Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Oinonen, Lauri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rannikko, Auli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riikonen, Tuomo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Tuominen, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Voutilainen, Nina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Väliaho, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kajosmäki, Maija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kakkuri, Ari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kovanen, Pasi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Laurila, Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Niemi, Jan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nieminen, Risto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pessinen, Minna-Leena Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Puro, Markku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rinne, Maija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ruodemäki-Poikonen, Mira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ruokola, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Träff, Henry
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tulonen, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Turunen, Sanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uusoksa, Aila
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Haapala, Onni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hokkanen, Alpo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Jämsä, Simo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koljonen, Heikki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pesonen, Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ryynänen, Riitta Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hämeenniemi, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koikkalainen, Emilia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Leijala, Jyrki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Länkinen, Marja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mörsky, Janne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Paasu, Tapani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rusila, Keijo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Teppo, Jani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heinonen, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heinonen, Tuomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Järvinen, Hannu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lytsy, Krista
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Oksanen, Harri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Pekkanen, Niina Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rantanen, Hannu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riihimäki, Marko Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Röppänen, Joonas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vainio, Valtteri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Huisman, Jukka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saarinen, Oona
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saarinen, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 20.9.2021