Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2017 / Tövsala
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Anttila, Niina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Jaranti, Mari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koutila, Jenni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kyynäräinen, Esa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtinen, Marika Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Leppänen, Jenni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindroos, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Merinen, Ari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Palo, Juhani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Seikola, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Soinu, Timo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uotila, Joel
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Valli, Stina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vuorinen, Vilho
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ahonen, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Järvinen, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Laaksonen, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saarinen, Jussi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kruus, Kati
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kurkilahti, Pauli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kuusisto, Jaana
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lahtinen, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Laine, Arja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtonen, Jorkka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Peltonen, Kaisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pääkylä, Teuvo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riikari, Kaija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uotila, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 13.10.2021