Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2017 / Raseborg
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Aalto, Jukka-Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Baarman, Petra
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Berg, Timo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Feldt-Ranta, Maarit
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Granström, Ian
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grundström, Camilla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grönholm, Ronja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heimberg, Ulf
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hellén, Roy
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmlund, Frank
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huuhtanen, Tuula
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kajander, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Kimmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kvarnström, Johan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lagerstam, Mats
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lintuluoto, Seppo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Luukkonen, Kukka-Maaria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mettovaara, Reija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pelkonen, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pihlström, Karita Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rautiainen, Pirjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sipola, Sanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Snellman, Arthur Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Vilkman, Riitta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wessberg, Nina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Westerlund, Rune
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kemppi, Eija Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hafström, Roger
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kouhia, Juhani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Soivio, Miikka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Timonen-Soivio, Laura
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Halonen, Tomi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Palin, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Adolfsson, Lea
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ahtola, Sandra
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Alén, Isabella
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Andersson, Niklas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bender, Ann-Katrin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Berglund, Johan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björklöf, Filip
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Blomqvist, Thomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Borgman, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ekholm, Jan-Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Engblom, Roger
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Falenius, Per
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Forsbäck, Isa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heerman, Sylva
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Henriksson, Linnéa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hindrén, Andreas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmberg, Sven
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ilander, Kerstin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Johansson, Dan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karlsson, Göran
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindbom, Eddie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindholm, Jan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindholm-Wirtanen, Rita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindström-Dahl, Ulla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Luhtasela, Anna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Långvik, Otto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Malmén, Maj-Britt
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Munsterhjelm, Erik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nyberg, Michael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nygård, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nykänen-Lindqvist, Tina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nylund, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Orre, Werner
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rajalin, Hans
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Siggberg, Björn
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Starck, Gunilla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Stenström, Martin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Stolpe, Tor-Erik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Walls, Anders
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Weckman, Niklas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Westerholm, Anita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wickström, Mona
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
von Smitten, Karl
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Öblom, Jonna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Paarma Junttila, Emilia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tuominen, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Yltävä, Harry
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 13.9.2021