Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2017 / Ruovesi
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Jokinen, Jyrki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kaitajärvi, Merja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kela, Taija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Anni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Hannu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kuutti-Selkee, Heidi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Majala, Jukka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Neste, Jouni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rinkinen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Simonen, Hanna-Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vaali, Tapio Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Päivi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Tapio Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kymäläinen-Rikkonen, Hanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lahtinen, Terhi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rinki, Paula
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Simula, Markku Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Ruoveden Sitoutumattomat yhteislista

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Bertling, Sirpa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kuivasniemi, Vuokko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pirttijärvi, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Viljanmaa, Anita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Härkönen, Mervi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kiintonen, Jukka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kivi, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kontuniemi, Jali
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Korppoo, Matti-Paavo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kärkelä, Irja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lahtinen, Janne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Marttila, Virve
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Moisio, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nieminen, Usko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pynnöniemi, Hanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sarvana, Eeva-Stiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sitoutumaton Kuntalaisten Parhaaksi yhteislista

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Haapala, Irja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Havanka, Pentti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Jokinen, Sinikka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Leppänen, Raimo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Niemelä, Mikko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rasinen, Riitta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 13.9.2021