Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2017 / Lahtis
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hyytiä-Ilmonen, Henni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Karjula, Markku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koskelo, Jenna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Känkänen, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pakkanen, Lasse
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rissanen, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Talja, Martti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uotinen, Piia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Basboga, Alettin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Erviä, Riitta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grönroos, Rauno Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hakala, Marjut Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Halme, Juha Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hartman, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hildén, Sirkku Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kari, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karjalainen, Pasi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kirvesmies, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Komu, Pekka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Koskinen, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koskinen-Laine, Ulla Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Laakso, Jetta Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lampinen, Minna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lempinen, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Markkanen, Marju
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Moilanen, Heikki Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mäkinen, Sanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Nieminen, Erkki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nissinen, Jarkko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nurminen, Jouni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Paulamäki, Risto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Raaska, Riikka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rinne, Ilona Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rinne, Roosa Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ripatti, Tapani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ruuska, Sinikka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rytkönen, Maria Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Sairomaa, Tomi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Salomäki, Eemeli Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Savurinne, Reijo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Similä, Neea Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Sirvo, Antti Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Skinnari, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uosukainen, Kimi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Vaara, Ulla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Viinikka, Anneli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Airamo, Pekka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Arvaja, Pertti Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Falk, Sonja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Forsman, Juha-Pekka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kaartinen, Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kaitainen, Marja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Loponen, Marjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salonen, Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Pro Lahti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Aaltonen, Kalle
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hasib, Honi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salminen, Minni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Varkka, Nea
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Bruneau, Milla Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ekpa, Simon Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hälinen, Anssi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Joensuu, Kristiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Järvinen, Lasse
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kaasinen, Hannu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lahtinen, Ville Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mc Carron, Francis
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Metsänen, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Niinistö, Sari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Nikkanen, Arja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Oksanen, Reijo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Pohjolainen, Terttu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Putula, Toni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pälli, Markus Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rahkonen, Hannu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Rantanen, Ida Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ratia, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rostedt, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salakka, Helena Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Salonen, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ståhl, Katja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Taavila, Marja-Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vahter, Merja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Varjonen, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vierumäki, Markus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wallenius, Jani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Öster, Kirsi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kivi, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koskinen, Lasse
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Laihanen, Nina Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lehto, Rami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Louhelainen, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mäkelä, Martti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pellinen, Vesa Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Tiirikainen, Mira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tuomi, Maarit Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Viitanen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet


 Uppdaterat: 13.9.2021