Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2017 / Ingå
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ek, Anne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Gustafsson, Soile
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Juvonen, Esko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Leppänen, Paavo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nyberg, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Posio, Katja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Aalto, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kainulainen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kiho, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtopelto, Minni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pesonen, Hannu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rödlin, Don
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Viljanen, Barbro
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vilén-Gunnarsson, Ulla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wilhola, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Backman, Tom
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bergman-Auvinen, Marie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björklöf, Eivor
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Elfving, Andreas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grönholm, Cecilia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hildén, Johanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmberg, Erik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmbom, Gustav
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmström, Annika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karlstedt, Kaj
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lemström, Robert
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindh, Tiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindholm, Lars
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ljungqvist, Tanja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Malmberg, Lars
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
McQuade, Jessica
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nylander, Margita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rehnberg, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Selén, Lena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Siggberg, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sjöberg-Backman, Åsa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sundström, Malin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Träskman, Ingrid
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Unnérus, Hans-Anders
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Westerholm, Kristian
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Westermark, Monica
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wickström, Henrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wide, Annika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Åberg, Karl
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Örnmark, Bjarne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ilván, Teemu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rantanen-Niiranen, Silja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 13.9.2021