Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   27.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  29.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Katainen, Elsi Euroopan parlamentin jäsen
Centern i Finland
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Yhteytesi Eurooppaan ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 65 132,77 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 65 132,77 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 26 692,77 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 8 145,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 050,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 510,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 20 295,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 4 440,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 65 132,77 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 39 665,58 eur
- Radio 1 346,00 eur
- Television eur
- Datanät eur
- Övriga media 3 552,77 eur
- Utomhusreklam eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 8 391,42 eur
Planering av reklam 6 852,00 eur
Valsammankomster 5 325,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 65 132,77 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 26 692,77 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 8 145,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 050,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 510,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. 0201471-3 3 510,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 20 295,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Keskustan Pohjois-Savon piiri ry 0276390-9 10 900,00 eur
Keskustan Pohjois-Karjalan Piiri ry 0214702-2 7 695,00 eur
Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry 1097119-3 1 600,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Rekisterinumerot, joita ei saanut lisättyä yo taulukkoon: Suomen Keskusta rp: 149.332 Keskusta Pohjois-Savo: 92.844 Keskusta Pohjois-Karjala: 94.850 Keskustan Siilinjärven kj: 92.844
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 4 440,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 29.10.2019