Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 280 098,72 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 280 098,72 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 270 098,72 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 280 098,72 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
1.2 Radio 25 000,00 eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät 20 000,00 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 61 333,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 6 500,00 eur
1.8 Reklamplanering 23 200,00 eur
1.9 Valsammankomster 42 000,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 90 000,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 12 065,72 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 280 098,72 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid: :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 270 098,72 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puolueen saama valtionavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Taihsu Kai Helsinki 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: :
Företagets namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Vaaliavustukset ehdokkaille koostuu 4 000 euron tuesta per ehdokas (yht. 80 000 euroa) sekä yksityishenkilöiden lahjoituksista ehdokkaille (arvio 10 000 euroa), jotka kulkevat puolueen rahankeräystilin kautta.
Publicerat: 14.5.2019