Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

30.3.2021

Updaterad anvisning har publicerat

Statens revisionsverk har publicerat för kandidaterna och de redovisningsskyldiga en uppdaterad anvisning om uppgörandet av förhandsredovisningen och redovisningen av valfinansiering. Den uppdaterade anvisningen går att finna på valfinansieringens webbsidor samt på Finlex – webbtjänsten.

På grund av senareläggninen av kommunalvalet har också kampanjtiden för kommunalvalet 2021 förändrats och är efter förändringen 13.12.2020-27.6.2021.

Anvisning om redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i samband med kommunalvalet 2021 [pdf, 692 KB]

18.3.2021

Kommunalvalet flyttas fram till juni

Den uppdaterade anvisningen för valfinansieringen publiceras på vår webbplats efter att riksdagen godkänt lagen som hänför sig till uppskjutandet av valet.

Justitieministeriets pressmeddelande om uppskjutningen av valet

4.3.2021

Revisionsverkets blogg:

Det är en lottovinst att födas i ett land där valfinansieringen övervakas!

Kandidaterna i kommunalvalet bör lyssna på väljarna med ett känsligt öra och berätta om sin valfinansiering redan i god tid före valdagen med hjälp av en frivillig förhandsredovisning. En transparent valfinansiering stärker medborgarnas förtroende för att det demokratiska systemet fungerar.

25.2.2021

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagspartierna samt deras distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer följer finansieringsbestämmelserna i huvudsak väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för organisationernas alla prestationer. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar efter revisionerna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2020

Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

Tillgänglighetsutlåtande