Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2018

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   27.03.2018
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  10.04.2018

A. Ilmoittajan tiedot

Haatainen, Tuula valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, politices magister, riksdagsledamot
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Yhteinen Presidentti ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 600 647,08 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 600 647,08 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 29 702,71 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 400 369,37 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 17 275,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 141 300,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 600 647,08 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 54 244,61 eur
- Radio eur
- Televisio 93 244,21 eur
- Tietoverkot 109 189,63 eur
- Muut viestintävälineet 72 221,38 eur
- Ulkomainonta 430,28 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 29 251,39 eur
Mainonnan suunnittelu 135 709,94 eur
Vaalitilaisuudet 20 774,24 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 85 581,40 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 600 647,08 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 29 702,71 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Olli Marjamäki Akaa 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Osuuskunta Tradeka 0196885-7 12 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 400 369,37 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 400 369,37 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 17 275,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Jyväskylän Työväenyhdistys ry 0174708-5 2 000,00 eur
Pitäjänmäen Työväenyhdistys r.y. 84 10 000,00 eur
Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ... 0221059-7 2 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 141 300,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Paperiliitto r.y. 0201825-5 7 000,00 eur
Teollisuusliitto ry 0201717-2 20 000,00 eur
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, TEAM Industribransch... 0116942-2 10 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 3 000,00 eur
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 2638688-8 30 000,00 eur
Kuljetusalan edunvalvojat ry 183.080 15 000,00 eur
Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys 20 000,00 eur
Turun Työväensäätiö sr 0364474-1 2 500,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 30 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 10.4.2018