Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Puoluelain mukaiset ilmoitukset

Puoluelain mukaiset ilmoitukset

Puoluelaki määrää puolueille, puolueyhdistyksille, puolueiden lähiyhteisöille ja avustuspäätöksessä mainituille yhdistyksille ilmoitusvelvollisuuksia.

Ilmoitusvelvollisuudet

Puolue tekee seuraavat ilmoitukset:

 • ajantasainen ilmoitus
 • ennakkoilmoitus vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta (vapaaehtoinen)
 • vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittely
 • ajantasaisten ilmoitusten yhteenveto
 • tilintarkastuskertomus
 • tilinpäätös ja toimintakertomus
 • tilitys valtionavustusten käytöstä (jos puolue on saanut valtionavustusta).

Avustuspäätöksessä mainittu yhdistys tekee seuraavat ilmoitukset:

 • ajantasainen ilmoitus
 • ennakkoilmoitus vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta (vapaaehtoinen)
 • vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittely
 • ajantasaisten ilmoitusten yhteenveto
 • tilintarkastuskertomus
 • tilinpäätös ja toimintakertomus
 • tilitys valtionavustusten käytöstä.

Puolueyhdistys tekee seuraavan ilmoituksen:

 • ajantasainen ilmoitus.

Puolueen lähiyhteisö tekee seuraavat ilmoitukset:

 • ajantasainen ilmoitus
 • erittely lähiyhteisön saamista tuista
 • tilintarkastuskertomus
 • tilinpäätös ja toimintakertomus.

Avustuspäätöksessä mainituilla yhdistyksillä tarkoitetaan yhdistyksiä, jotka on mainittu Valtioneuvoston päätöksessä puoluelain 9 §:n mukaisen valtionavustuksen myöntämisestä puolueelle. Avustuspäätös on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.

Valtioneuvoston avustuspäätös (valtioneuvosto.fi)

Julkaistu: 4.2.2021