Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Lähiyhteisöt ja tuki lähiyhteisölle

Lähiyhteisöt ja tuki lähiyhteisölle

Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä ja säätiötä sekä yhteisön tai säätiön sellaista rahastoa, jonka puolue on ilmoittanut kyseisen yhteisön tai säätiön suostumuksella VTV:lle lähiyhteisökseen. Lähiyhteisö saa tukea puoluetta ja puolueyhdistystä rajoituksetta, eli lähiyhteisöksi ilmoitettu taho voi antaa tukea puolueelle tai puolueyhdistykselle yli 30 000 euroa kalenterivuodessa.

Puolueen tulee ilmoittaa taho lähiyhteisökseen kirjallisesti VTV:n vahvistamalla lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä milloin tahansa. Lähiyhteisön velvollisuus toimittaa VTV:lle puoluelaissa tarkoitetut ilmoitukset alkaa suostumuksen allekirjoituspäivästä. Ilmoitus lähiyhteisöstä on julkinen.

Lähiyhteisön asema puolueen lähiyhteisönä lakkaa, kun asiasta ilmoitetaan kirjallisesti VTV:lle. Lähiyhteisön ilmoitusvelvollisuudet päättyvät sen vuoden lopussa, jona sen asema on irtisanottu.

Ilmoitetut lähiyhteisöt

Puolueet ovat ilmoittaneet VTV:lle yhteensä 12 lähiyhteisöä.

Kansallinen Kokoomus r.p.

 • Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö sr
 • Kansallisen Kokoomuksen Kainuun Säätiö sr
 • Kansallissäätiö sr
 • Lillträskin Kurssikeskussäätiö sr
 • Pirkanmaan Kansallissäätiö sr
 • Snellman-Säätiö sr
 • Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

 • Tikkurila Säätiö sr
 • Turun Työväensäätiö sr
 • Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry

Suomen Keskusta r.p.

 • Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö sr

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.

 • Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland

Tuki puolueen lähiyhteisölle

Tuella puolueen lähiyhteisölle tarkoitetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla lähiyhteisölle annettua suoritusta.

Tukena ei kuitenkaan pidetä

 • tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja
 • puolueen lähiyhteisön tavanomaiseen perustoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyviä käyvän arvon mukaisia suorituksia
 • saman puolueen lähiyhteisöjen toisiltaan saamia suorituksia
 • puolueen lähiyhteisön pysyväisluonteisen liiketoiminnan tuloja
 • puolueen lähiyhteisön sijoitustoiminnan tuloja
 • lakiin tai valtion tai kunnan talousarvioon perustuvaa avustusta puolueen lähiyhteisölle.

Lähiyhteisöksi ilmoitetun rahaston sijoitustoiminnan tuloina pidetään myös sellaisia rahastolle siirrettäviä arvonkorotuksia tai indeksikorjauksia, jotka perustuvat rahaston suhteelliseen osuuteen rahastoa hallinnoivan yhteisön tai säätiön koko sijoitetusta pääomasta.

Julkaistu: 4.2.2021