Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Kontaktuppgifter / Rådgivning

Rådgivning

Innehållsliga frågor tar vi helst emot via e-post. Frågor sänds till adressen: [email protected]. Vi besvara frågan så fort som möjligt.

Under sektionen Frågor och svar finns svar gällande diverse tolkningssituationer som kan uppstå vid ifyllandet av blanketten.

Närmare uppgifter om val- och partifinansieringsredovisningen fås per telefon av Statens revisionsverk vardagar kl. 10-14 på nummer 09 432 5898 eller per e-post: [email protected]

Publicerat: 12.4.2014  Uppdaterat: 10.2.2020