Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Kontaktuppgifter / Klagomål

Klagomål och missbruk

Klagomål om partifinansiering kan anföras till revisionsverket om man misstänker väsentliga fel eller brister i efterföljandet av bestämmelserna om bidrag enligt partilagen, redovisningen av kostnader för valkampanjen och finansieringen av den, eller i upprättandet eller levererandet av dokument och uppgifter i anknytning till valkampanjen.

Klagomål om en kandidats valfinansiering kan anföras till revisionsverket endast om redovisningen om valfinansiering som den redovisningspliktige har levererat till revisionsverket är uppenbart felaktig eller bristfällig på väsentliga punkter.

Klagomål till Statens revisionsverk

Publicerat: 13.4.2014  Uppdaterat: 5.3.2019