Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Anvisningar, blanketter och lagstiftning

Anvisningar

Blanketter

Redovisningen av valfinansieringen kan således inte göras av någon annan än den redovisningsskyldiga själv. Det elektroniska systemet för redovisning av valfinansieringen möjliggör inte att andra personer än de som är skyldiga att lämna redovisning loggar in sig i systemet.

Lagstiftning

  • Lag on kandidaters valfinansiering 273/2009
  • Lag om penninginsamlingar 255/2006
  • Behandling av valbidrag och valutgifterna vid beskattningen anvisning
  • Statsunderstödslag 688/2001
  • Förvaltningsprocesslag 586/1996
  • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999
  • Arkivlag 831/1994

Riksdagsvalet 2019 i tidslinje


Europaparlamentsvalet 2019 i tidslinje

Publicerat: 29.12.2010  Uppdaterat: 29.7.2019