Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Helsingin Vihreät ry 149.407
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 390 197,93 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 390 197,93 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 0,00 eur
2.2 Av staten erhållet understöd 0,00 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd 4 296,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 212 890,19 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 173 011,74 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 390 197,93 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 26 760,21 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Television 0,00 eur
1.4 Datanät 2 966,42 eur
1.5 Övriga media 0,00 eur
1.6 Utereklam 228 200,54 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 47 181,36 eur
1.8 Reklamplanering 13 285,61 eur
1.9 Valsammankomster 3 706,66 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 0,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 42 111,64 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 18 761,71 eur
1.13 Övriga kostnader 7 223,78 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 390 197,93 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 4 296,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Helsingin kaupungin korvaus eduskuntavaalien 2019 vaalilautakuntiin ja toimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille.
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 212 890,19 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 173 011,74 eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohta 2.4 sisältää ehdokkaiden maksamia ehdokasmaksuja 11 000 euroa ja läpilaskutettavia mainonnan kuluja 200 771,89 euroa.
Publicerat: 27.4.2020