Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Kansallinen Kokoomus r.p. 0213498-5
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 1 584 845,32 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 1 584 845,32 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 1 471 090,31 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 57 545,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 48 380,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 7 830,01 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 1 584 845,32 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 342 427,30 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Television 211 647,19 eur
1.4 Datanät 433 592,20 eur
1.5 Övriga media 6 076,00 eur
1.6 Utereklam 214 221,33 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 44 869,47 eur
1.8 Reklamplanering 4 340,00 eur
1.9 Valsammankomster 136 063,43 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 70 698,14 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 66 341,03 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 0,00 eur
1.13 Övriga kostnader 54 569,23 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 1 584 845,32 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 471 090,31 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puoluetuki
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 57 545,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Elmar Jalo Paananen Helsinki 5 000,00 eur
Ari Tolppanen Helsinki 10 000,00 eur
Marjo Miettinen Helsinki 2 000,00 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Johanna Jouhki Helsnki 5 000,00 eur
Kari Aho Helsinki 8 000,00 eur
Yrjö Neuvo Helsinki 5 000,00 eur
Olli-Pekka Kallasvuo Helsinki 5 000,00 eur
Juha Matti Aho Helsnki 1 550,00 eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Evli Pankki Oyj 0533755-0 5 000,00 eur
Pontos Oy 2119855-4 10 000,00 eur
Broman Group Oy 1735587-9 5 000,00 eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
Notalar Oy 1087167-8 5 000,00 eur
Aro Yhtiöt Oy 0648067-4 5 000,00 eur
J. Tähtinen Invest Oy 1593201-1 5 000,00 eur
Juusela Holding Oy 2261358-8 5 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 48 380,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Oy 0532216-4 1 500,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 7 830,01 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 9.9.2020