Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna / Anmälan av partinärä sammanslutning

Anmälan av partinärä sammanslutning

Partinära sammanslutning är en sådan sammanslutning eller stiftelse samt en sådan till en sammanslutning eller stiftelse knuten fond som partiet med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till statens revisionsverk som en partinära sammanslutning.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte från en och samma givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro per kalenderår. Detta gäller dock inte bidrag till partiet eller en partiförening från en partinära sammanslutning och inte heller bidrag som getts genom testamente.

Parinära sammanslutningar

Publicerat: 30.12.2010  Uppdaterat: 5.4.2019