Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är  23.10.2020

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Helsingin Vihreät ry 149.407
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
06 2020
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Sanna Vesikansa Helsinki 1 500,00
Outi Alanko-Kahiluoto Helsinki 1 500,00
Pekka Haavisto Helsinki 1 500,00
Atte Harjanne Helsinki 1 500,00
Emma Kari Helsinki 1 500,00
Maria Ohisalo Helsinki 1 500,00
Anni Sinnemäki Helsinki 3 500,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 23.10.2020