Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 15.06.2020

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Svenska Kvinnoförbundet r.f 0234761-4
Helsingfors

1. Bidrag för tiden

Månad År  
06 2020
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Svenska litteratursällskapet i Finland rf 0200138-1 30 000,00
Stiftelsen Tre Smeder sr 0999911-3 10 000,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Utdelning från Svenska kulturfonden 30 000 euro utbetalats av Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.
Publicerat: 15.6.2020