Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2018

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Samlingspartiet r.p.

Kainuun Kokoomus ry
  Feb                      
Uudenmaan Kokoomus ry
          Jun              
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry
            Jul            
Samlingspartiet r.p.
        May                
Pirkanmaan Kokoomus ry
Jan   Feb   Mar   Apr                  
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
Jan                        

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      Apr                  
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
      Apr   May                
Svenska Kvinnoförbundet r.f
        May                
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
        May                
Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf
        May                
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
      Apr   May                
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
      Apr     Jun              
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
      Apr                  

Centern i Finland r.p.

Suomen Keskustanuoret ry
  Feb   Mar                    
Centern i Finland r.p.
Jan       Apr     Jun              

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
  Feb     Apr     Jun              

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
      Apr     Jun              
Helsingfors Socialdemokrater ry
        May                
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
      Apr                  

Vänsterförbundet r.p.

Vänsterförbundet r.p.
Jan                        

Gröna förbundet r.p.

Oulun vaalipiirin Vihreät ry
    Mar                    
Nylands Gröna rf
          Jun              
Gröna förbundet r.p.
        May                
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
        May                
De Gröna i Helsingfors rf
        May     Jul            
Pirkanmaan Vihreät ry
        May                
 Uppdaterat: 12.7.2018