Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Yhteystiedot / Kantelut

Kantelut ja väärinkäytökset

Puoluerahoitusta koskevan kantelun voi tehdä tarkastusvirastolle, jos epäilee, että puoluelain tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista tai näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista tai toimittamista koskevien säännösten noudattamisessa on olennaisia virheitä tai puutteita.

Ehdokkaan vaalirahoitusta koskevan kantelun tarkastusvirastolle voi tehdä ainoastaan siitä, että ilmoitusvelvollisen tarkastusvirastolle antama ilmoitus vaalirahoituksesta on olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheellinen tai puutteellinen.

Kantelu Valtiontalouden tarkastusvirastolle (linkki vie VTV:n sivustolle)

Julkaistu: 11.4.2014  Päivitetty: 5.3.2019