Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   26.07.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen
Muokkauspäivä  07.08.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Korhola, Eija-Riitta filosofian tohtori
Kansallinen Kokoomus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Pro Societas Europae ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 34 513,59 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 34 513,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 349,69 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 17 863,90 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 14 300,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 34 513,59 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 2 434,26 eur
- Radio 1 295,08 eur
- Televisio 13 500,00 eur
- Tietoverkot 1 830,40 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 8 120,25 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 4 960,00 eur
Mainonnan suunnittelu 0,00 eur
Vaalitilaisuudet 1 331,20 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 1 042,40 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 34 513,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 349,69 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 17 863,90 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Mikke Ruuhonen Lontoo, UK 1 500,00 eur
Ali Shahnawaz Khan Skedsmokorset, Norway 1 500,00 eur
Mika Hassinen Laren, NL 1 500,00 eur
Marcel Verhoeven Baarn, NL 1 500,00 eur
Rory van 't Schip Lisse, NL 1 500,00 eur
Kevin Ho Hoofddorp, NL 1 500,00 eur
Joost Oostveen Ermelo, NL 1 500,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukeen sisältyy alle 1500 suorituksia 64 yksityishenkilöltä, joista seuraavat ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen:
Tauno Hakamäki
Seppo Vaara
Jarkko Laitinen
Jarmo Kiukainen
Pekka Ranta
Anssi Porttikivi
Esa Suutala
Mikko Ylihärsilä
Pekka Holopainen
Lauri-Viljo Parkkinen
Markku Päiviö
Juha-Pekka Valkeapää
Timo Toivanen
Marianne Välkki
Heli Pihlajamaa
Sami Ketola
Juha Liukkonen
Juha Punta
Arto ja Marita Heikkinen
Leena Furtenbach
Jaakko Karas
John Petersen
Mikael Strang
Anneli Portman
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 14 300,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Troll Capital Oy 1545015-1 10 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Muut kulut (yht. 1042,40):
flyygelin kuljetus Narinkkatorille pianisti Olli Mustosen esiintymistä varten kampanjatilaisuudessa 868 euroa,
esitteiden postituskuluja 174,40 euroa
Julkaistu: 7.8.2019