Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   29.07.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Pietikäinen, Sirpa Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri
Kansallinen Kokoomus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Ihmisten Eurooppa ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 203 785,11 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 203 785,11 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 83 825,44 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 49 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 8 613,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 22 400,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 9 999,67 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 947,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 203 785,11 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 34 010,55 eur
- Radio 954,80 eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 5 798,41 eur
- Muut viestintävälineet 3 136,93 eur
- Ulkomainonta 134 617,06 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 9 072,10 eur
Mainonnan suunnittelu 14 830,40 eur
Vaalitilaisuudet 100,00 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 1 091,26 eur
Muut kulut 173,60 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 203 785,11 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 83 825,44 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 49 000,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Vaalilaina / muu luotto 816,67 e / kk / 5 vuotta 49 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 8 613,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 14 yksityishenkilöltä
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 22 400,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 26 yritykseltä
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 9 999,67 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Hämeen Kokoomus ry 100.039 9 999,67 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 947,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 5 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 2 500,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 2 400,00 eur
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 2 200,00 eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 26 järjestöltä
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Kampanjan rahoitus koostuu omien varojen ohella 67 eri taholta (järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt) saadusta tuesta.
Julkaistu: 29.7.2019