Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 1 086 301,66 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 1 086 301,66 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 599 176,81 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 416 792,64 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 31 155,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 39 177,21 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 1 086 301,66 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet eur
1.2 Radio 37 523,54 eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 39 735,69 eur
1.5 Muut viestintävälineet 31 967,45 eur
1.6 Ulkomainonta 105 927,33 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 306,28 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 154 974,82 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 83 451,83 eur
1.10 Muille annetut avustukset 449 347,54 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 172 121,77 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 10 945,41 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 1 086 301,66 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 599 176,81 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 416 792,64 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Teemu Hiltunen Lempäälä 7 900,00 eur
Arno Söderholm Luxemburg 6 004,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 5 000,00 eur
Veikko Karimäki Espoo 4 010,00 eur
Kasper Valtakari Helsinki 3 500,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Pyry Lehdonvirta Helsinki 2 500,00 eur
Heikki Järvelin Tampere 2 500,00 eur
Mikko Keinänen Helsinki 2 100,00 eur
Heikki Soininen Tampere 2 010,00 eur
Mikko Dahlbom Espoo 1 999,00 eur
Eija Kotkavirta Oulu 1 600,00 eur
Satu Hassi Tampere 1 600,00 eur
Ilkka Mustakallio Tampere 1 510,00 eur
Emilia Paaer Helsinki 1 510,00 eur
Janne Peltola Espoo 1 500,00 eur
Kaihsu Tai Helsinki 1 500,00 eur
Päivi Hyrkkö Espoo 1 500,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 500,00 eur
Jukka Vornanen Turku 1 470,00 eur
Matti Alatalo Oulu 1 200,00 eur
Mari Pantsar Hollola 1 200,00 eur
Raimo Lilja Mikkeli 1 060,00 eur
Jouni Vauhkonen Mikkeli 1 050,00 eur
Mari Saario Kaarina 1 010,00 eur
Pertti Suomela Tampere 1 010,00 eur
Marko Vestola Laukaa 1 010,00 eur
Johanna Järvelin-Suomela Tampere 1 010,00 eur
Pirjo Weber Pori 1 010,00 eur
Miro Viitala Turku 1 000,00 eur
Tuomo Vanhanen Helsinki 1 000,00 eur
Markku Hannula Helsinki 1 000,00 eur
Matti Hölttä Lahti 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs Helsinki 1 000,00 eur
Minerva Krohn Helsinki 1 000,00 eur
Janne Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 1 000,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 31 155,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy 0987135-5 4 100,00 eur
Psykoterapia ja työnohjaus Ilkka Mustakallio 2652452-3 3 000,00 eur
Huikee Marketing Oy 2730385-3 2 000,00 eur
StaffOne Oy 2548218-1 1 000,00 eur
Mahimi Oy 0928593-8 1 000,00 eur
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 0116323-1 1 400,00 eur
Kesko Oyj 0109862-8 1 400,00 eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 39 177,21 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Tekniikan Akateemiset ry, ruotsiksi Teknikens Akademiker rf 0117014-0 1 500,00 eur
Turun Työnantajain yhdistys ry 0142331-2 1 000,00 eur
Akava ry 0200918-0 1 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 1 400,00 eur
Hyvinvointiala HALI ry 2789560-9 1 400,00 eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdan 1.10 "muille annetut avustukset" summa koostuu suurimmaksi osaksi ehdokkaiden tukiyhdistyksille osoitetuista lahjoituksista, joissa puolue on toiminut vain lahjoituksen välittäjänä lahjoittajalta tuen kohteelle. Tulopuolella nämä sisältyvät kohtiin 2.4 - 2.6.
Julkaistu: 9.10.2020