Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Kansallinen Kokoomus r.p. 0213498-5
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 1 584 845,32 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 1 584 845,32 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 1 471 090,31 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 57 545,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 48 380,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 7 830,01 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 1 584 845,32 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 342 427,30 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Televisio 211 647,19 eur
1.4 Tietoverkot 433 592,20 eur
1.5 Muut viestintävälineet 6 076,00 eur
1.6 Ulkomainonta 214 221,33 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 44 869,47 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 4 340,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 136 063,43 eur
1.10 Muille annetut avustukset 70 698,14 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 66 341,03 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 0,00 eur
1.13 Muut kulut 54 569,23 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 1 584 845,32 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 471 090,31 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puoluetuki
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 57 545,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Elmar Jalo Paananen Helsinki 5 000,00 eur
Ari Tolppanen Helsinki 10 000,00 eur
Marjo Miettinen Helsinki 2 000,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Johanna Jouhki Helsnki 5 000,00 eur
Kari Aho Helsinki 8 000,00 eur
Yrjö Neuvo Helsinki 5 000,00 eur
Olli-Pekka Kallasvuo Helsinki 5 000,00 eur
Juha Matti Aho Helsnki 1 550,00 eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Evli Pankki Oyj 0533755-0 5 000,00 eur
Pontos Oy 2119855-4 10 000,00 eur
Broman Group Oy 1735587-9 5 000,00 eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Notalar Oy 1087167-8 5 000,00 eur
Aro Yhtiöt Oy 0648067-4 5 000,00 eur
J. Tähtinen Invest Oy 1593201-1 5 000,00 eur
Juusela Holding Oy 2261358-8 5 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 48 380,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Oy 0532216-4 1 500,00 eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 7 830,01 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 9.9.2020