Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoittajan tiedot

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 0117005-2

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 1 510 000,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 1 510 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 1 387 000,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 113 000,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 1 510 000,00 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 240 000,00 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio 350 000,00 eur
1.4 Tietoverkot 130 000,00 eur
1.5 Muut viestintävälineet 10 000,00 eur
1.6 Ulkomainonta 150 000,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 30 000,00 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 170 000,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 30 000,00 eur
1.10 Muille annetut avustukset 320 000,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 20 000,00 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 60 000,00 eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 1 510 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 387 000,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
puoluetuki
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton sd ryhmä eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 113 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Paperiliiton sd ryhmä 23 000,00 eur
Teollisuusliiton sd ryhmä 30 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliiton sd ryhmä 30 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton sd ryhmä 30 000,00 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 4.4.2019