Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2017

Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 577 559,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 577 559,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 421 309,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 140 048,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 507,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 695,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 577 559,00 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 11 080,00 eur
1.2 Radio 20 000,00 eur
1.3 Televisio 0,00 eur
1.4 Tietoverkot 20 129,00 eur
1.5 Muut viestintävälineet 32 000,00 eur
1.6 Ulkomainonta 77 877,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 600,00 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 98 892,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 67 950,00 eur
1.10 Muille annetut avustukset 199 481,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 37 120,00 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 0,00 eur
1.13 Muut kulut 12 430,00 eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 577 559,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 421 309,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 140 048,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Arno Söderholm 6 392,00 eur
Matti Savolainen 5 000,00 eur
Satu Hassi 4 000,00 eur
Laura Lehtola 3 000,00 eur
Karri Nieminen 3 000,00 eur
Janne Peltola 2 000,00 eur
Antero Vartia 2 000,00 eur
Kim Väisänen 2 000,00 eur
Sami Baldauf 1 500,00 eur
Jukka Laakso 1 500,00 eur
Johanna Niemi 1 500,00 eur
Tuomo Vanhanen 1 235,00 eur
Eija Kotkavirta 1 150,00 eur
Teo Gebhard 1 050,00 eur
Aleksi Jalonen 1 000,00 eur
Jarmo Jokinen 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs 1 000,00 eur
Kalle Lyytinen 1 000,00 eur
Pertti Oskala 1 000,00 eur
Jouko Partanen 1 000,00 eur
Kaihsu Tai 1 000,00 eur
Maria Vuorilehto 1 000,00 eur
Ville Wikstedt 1 000,00 eur
Lasse Miettinen 960,00 eur
Olli Stålström 900,00 eur
Jyrki Jussila 800,00 eur
Ilkka Ollakka 800,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 507,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 695,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
AKAVA ry 0200918-0 900,00 eur
Finanssialan Keskusliitto ry 2068335-5 900,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 0116647-5 900,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 900,00 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 900,00 eur
Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 900,00 eur
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto Sokl ry 0894429-2 900,00 eur
Itä-Helsingin Vihreät ry 1930953-4 1 250,00 eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdan 2.4 summa 140 048 euroa on kokonaisuudessaan ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä, jonka puolue on ehdokkaille välittänyt. Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 800 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille osoitettuja. Kohdan 2.6 tuki on valtaosin peräisin varainkeruuseminaarista, jonka osallistumismaksu oli 900 euroa (ks. erittely). Lisäksi yksi puolueyhdistys on tukenut ehdokkaitaan siten, että puolue on välittänyt tuen ehdokkaille. Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 141 498 euroa, puolueen tuki puolueyhdistyksille 57 983 euroa. Ilmoitus on tehty tilanteen 28.3.2017 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia.
Julkaistu: 28.3.2017