Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 14.05.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Svenska folkpartiet i Österbotten r.f. 151.203
Vaasa

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
05 2019
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 0200138-1 30 000,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Emil Andreas Lindroos 3 589,00
Hannele Margareta Zitting 3 072,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Summa 3589,- €, betalare Lindroos Emil Andreas, gäller vidaredebitering för kampanjkostnader för kandidat Joakim Strand. Summa 3072,- €, betalare Zitting Hannele Margareta, gäller vidaredebitering för kampanjkostnader för kandidat Hans Snellman.
Julkaistu: 14.5.2019