Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitus jätetty myöhässä, muokkausaika  20.02.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
01 2019
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy 0987135-5 2 010,00
Huikee Marketing Oy 2730385-3 2 000,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Jarmo Jussila Tampere 5 000,00
Kasper Valtakari Helsinki 3 500,00
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00
Arno Söderholm Luxemburg 2 008,00
Teemu Hiltunen Lempäälä 2 000,00
Emilia Paaer Helsinki 1 510,00
Juhani Tenhunen Espoo 1 500,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 20.2.2019