Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitus jätetty myöhässä, muokkausaika  17.04.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
03 2019
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Keskustan Porvoon seudun paikallisyhdistys ry 124.306 1 513,00
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö ry 116.914 2 500,00
Keskustan Aktiivisten Asukkaiden paikallisyhdistys ry 109.556 8 000,00
Keskustan Helsingin piiri ry, Centern i Helsingfors rf 91.568 6 800,00
Keskustan Leppävaaran paikallisosasto ry 100.754 1 563,00
Keskustan Päijät-Hämeen piiri ry 93.170 3 600,00
Keskustan Pohjois-Karjalan Piiri ry 94.850 2 240,00
Vaikuttavaa Helsinkiä ry 218.666 4 763,00
Suomen Terveystalo Oy 1093863-3 2 000,00
Perheiden puolesta ry 223.162 1 563,00
Keskustan Satakunnan piiri ry 93.307 1 600,00
Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry 96.253 6 800,00
Keskustan Turun kunnallisjärjestö ry 111.690 6 800,00
Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf 103.360 2 800,00
Keskustan Vantaan kunnallisjärjestö ry 111.652 4 974,20
Kohti ihanneyhteiskuntaa ry 223.061 1 680,00
Antti Kaikkosen tukiryhmä 3 200,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Suomen Terveystalo Oy:tä ja Lääkäripalveluyritykset ry:tä lukuunottamatta ko summat ovat Suomen Keskustan ehdokkaiden eduskuntavaaleihin liittyvien mainoskulujen läpilaskutusta.
Julkaistu: 17.4.2019