Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  17.11.2017

A. Ilmoittajan tiedot

Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f. 86.153
Helsingfors

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
05 2017
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 12 000,00
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr 0222614-2 9 000,00
Stiftelsen Tre Smeder sr 0999911-3 30 000,00
Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr 2379356-8 30 000,00
Svenska Folkskolans Vänner r.f. 36 2 000,00
Svenska folkpartiets garanter r.f. 143.204 6 000,00
Kulturfonden för Finland och Danmark 1448331-4 1 500,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 17.11.2017