Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitus jätetty myöhässä, muokkausaika  16.05.2017

A. Ilmoittajan tiedot

Helsingin Vihreät ry 149.407
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
04 2017
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Jasmin Hamid Helsinki 4 598,40
Kaisa Hernberg Helsinki 2 114,40
Mari Holopainen Helsinki 2 628,05
Suzan Ikävalko Helsinki 2 289,00
Katriina Juva Helsinki 3 054,00
Emma Kari Helsinki 13 385,40
Otso Kivekäs Helsinki 8 028,25
Minerva Krohn Helsinki 4 627,40
Ari Laamanen Helsinki 2 239,80
Pauliina Lehtinen Helsinki 3 024,20
Otto Lehtipuu Helsinki 5 599,60
Kai Magnusson Helsinki 5 738,60
Anja Malm Helsinki 3 373,05
Katja Mannerström Helsinki 2 009,20
Heidi Manns-Haatainen Helsinki 1 969,40
Päivi Meros Helsinki 1 878,85
Elina Moisio Helsinki 1 504,40
Laura Nordström Helsinki 2 089,00
Maria Ohisalo Helsinki 4 868,20
Hannu Oskala Helsinki 1 694,80
Tuomas Rantanen Helsinki 3 159,00
Leena Riittinen Helsinki 1 882,80
Pauliina Saares Helsinki 3 263,60
Taina Saarinen Helsinki 1 779,60
Pekka Salmi Helsinki 1 695,00
Osmo Soininvaara Helsinki 5 123,00
Johanna Sydänmaa Helsinki 1 754,40
Mikko Särelä Helsinki 1 589,40
Lilja Tamminen Helsinki 3 870,20
Hannu Tuominen Helsinki 3 154,40
Tuomas Tuure Helsinki 8 729,60
Reetta Vanhanen Helsinki 3 727,00
Ozan Yanar Helsinki 12 809,80

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Yllämainitut summat koostuvat pääosin kuntavaaliehdokkaiden mainosmyyntimaksuista, eli ts. ne ovat pääosin läpilaskutusta Helsingin Vihreiden joukkoliikennemainoksista (toisin sanoen Helsingin Vihreät on tilannut mainokset, joita ehdokkaat ovat yhdistyksen kautta varanneet. Summat on laskutettu ehdokkailta ennen vaalipäivää). Lisäksi mukana on muutama kuntavaalien ehdokasmaksu sekä kansanedustajien osalta kansanedustajamaksut tammi-huhtikuulta 2017.
Julkaistu: 16.5.2017