Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

27.9.2018

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinaalissa

15.2.2018
Kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017

4.12.2017
Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleista

13.10.2017
Ohje ennakko- ja vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2018 presidentinvaalissa on vahvistettu

13.10.2017
Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Presidentinvaali 2018 tietoa medialle [pdf, 158 KB]

18.4.2017
Vaalirahoitusilmoituksen tekevät kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut. Tarkastusvirasto lähettää kaikille ilmoitusvelvollisille ohjeen ja lomakkeet vaalirahoitus-ilmoituksen tekemistä varten viikolla 16. Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 12.6.2017 klo 15 mennessä. Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä 12.6.2017 klo 24 asti. Ilmoituksen voi tehdä verkkopalvelussa tai lomakkeella.

11.4.2017 Vaalirahoitusilmoituksen tekevät kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut. Tarkastusvirasto lähettää kaikille ilmoitusvelvollisille ohjeen ja lomakkeet vaalirahoitus-ilmoituksen tekemistä varten viikolla 16. Verkkopalvelussa voi ilmoituksia tehdä sähköisesti 15.4.2017 alkaen. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä tarkastusvirastolle 12.6.2017 mennessä.

Ohjeet ja lomakkeet

9.3.2017
Kuntavaaleissa 2017 ehdokkaina olevat voivat tehdä ennen vaalipäivää vaalirahoituksestaan vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen verkkopalvelussa tai lomakkeella.

Ehdokkaiden ja puolueiden kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 7.4.2017 klo 15 mennessä.

Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä lauantaina 8.4.2017 klo 24 asti.

Tehdyt ennakkoilmoitukset ovat luettavissa välittömästi.

Ehdokkaiden ennakkoilmoitukset
Puolueiden ennakkoilmoitukset

3.3.2017
Kuntavaalien 2017 ennakkoilmoituksia vastaanotetaan vasta kun ehdokasasettelu on 9.3.2017 vahvistettu.

Vaalirahoitus

PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitus-ilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitus-ilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeus-ministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tietosuojaseloste [pdf, 446 KB]